Kaip perspektyvius darbuotojus paruošti vadovaujančiai pozicijai?

Kaip perspektyvius darbuotojus paruošti vadovaujančiai pozicijai?

Viena iš lyderio įmonėje pareigų – dalintis savo patirtimi ir mokyti likusius įmonės darbuotojus, ypatingai tuos, kurie turi potencialo išaugti iki vadovaujančių pareigų. Jei ir jūs esate lyderis savo kompanijoje, kitiems įmonės darbuotojams turėtumėte suteikti bazines žinias ir kurti tokią mokymosi aplinką, kurioje jie galėtų tobulėti sekdami jūsų, kaip lyderio, pavyzdžiu.

Pasak internetinės karjeros platformos „The Muse“, papildomų atsakomybių suteikimas darbuotojams, turintiems potencialo tapti vadovais, gali itin stipriai prisidėti prie jų profesinio ir asmeninio tobulėjimo. Pagalvokite, kokius savo, kaip lyderio, įgūdžius jūs galite perduoti, kad jie sėkmingai juos panaudotų kopdami savo karjeros laiptais.

1. Patikrinkite jų įgūdžius

Išbandykite perspektyvius darbuotojus patikėdami jiems spręsti didžiausias įmonės problemas. Tai leis šiems žmonėms įsitraukti į ilgalaikį procesą ir jaustis įvertintais. Nepamirškite kartas nuo karto pasiteirauti, kaip jiems sekasi, ir patarti, iškilus sunkumams. Nereikėtų galvoti, kad perspektyviam darbuotojui nereikalingas lyderio įvertinimas ir palaikymas. Jis taip pat, kaip ir likusieji įmonės darbuotojai, tikisi to paties. Ryšio palaikymas gali pagerinti lyderio ir perspektyvaus darbuotojo tarpusavio santykį.

2. Nevenkite dažnų diskusijų apie karjerą

Lyderis kartu su perspektyviu darbuotoju turėtų reguliariai aptarti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, naudingus ne tik įmonei, tačiau ir pačiam darbuotojui. Žinokite, kaip įveikti silpnybes ir paskatinti stipriąsias perspektyvaus darbuotojo puses.

3. Skirkite dėmesio įgūdžių trūkumui

Nustatykite perspektyvaus darbuotojo žinių bei įgūdžių spragas ne tik atsižvelgdami į dabartinę įmonės padėtį, bet ir apžvelgdami įmonės planus 5-eriems metams į priekį. Pavyzdžiui, jei kompanija taptų globali arba plėstųsi į kitą šalį, kokie įgūdžiai būtų reikalingi potencialiam vadovui? Pasidalinkite savo žiniomis ir suteikite patarimų, kad užpildytumėte reikalingų įgūdžių spragas.

4. Būkite sąžiningi su perspektyviais darbuotojais

Perspektyvių darbuotojų įtraukimas į svarbiausius kompanijos procesus gali itin stipriai prisidėti prie asmeninio jų tobulėjimo. Potencialus vadovas negali tinkamai pasiruošti pareigoms, jei įmonės normos, vidinė kultūra, strategija ne iki galo pažinta arba itin skiriasi nuo jo darbo principų. Skaidrumas yra labai svarbus veiksnys siekiant užauginti kompetentingą vadovą.

5. Padėkite susiorientuoti įmonės aplinkoje

Dažniausiai perspektyvūs darbuotojai turi tvirtą pagrindą – žinias, įgūdžius ir gebėjimus – užtikrinančius sėkmingą karjerą. Tačiau siekiant juos tinkamai panaudoti, reikalingas mentorius, padėsiantis susiorientuoti politinėje įmonės aplinkoje bei suteiksiantis konstruktyvią nuomonę apie būtiną įgūdžių koregavimą. Būtent viena iš lyderio pareigų kompanijoje – būti mentoriumi.

6. Plėskite verslo suvokimą kiekviename karjeros laiptelyje

Užimant vadovo pareigas jo atsakomybių kiekis įmonėje didėja. Todėl itin svarbu orientuotis į verslo tikslus ir nepaskęsti smulkiuose kasdieniuose darbuose. Kad perspektyvus darbuotojas geriau suvoktų kuo daugiau įmonėje vykstančių procesų, rekomenduojama jam sudaryti sąlygas išbandyti save įvairiose pareigose, nes patirtis yra geriausias mokytojas. Nustatyta, jog verslo veiklos rodikliai koreliuoja kartu su vadovo gebėjimu sistemingai mąstyti. Šio gebėjimo lavinimas gali turėti teigiamos įtakos verslui.

7. Mokykite vadovauti

Didžiausia klaida yra manyti, kad potencialūs vadovai, turintys visas reikalingas technines žinias, gali sėkmingai vadovauti. Svarbu fokusuotis ne tik į perspektyvaus darbuotojo techninių įgūdžių lavinimą, bet ir į jo emocinį intelektą, užsigrūdinimą, gebėjimą užjausti ir įkvėpti kitus. Privalote būti atviras potencialiam vadovui apie tai, kokių savybių ir gebėjimų reikia, norint vadovauti šiai įmonei.

8. Sukurkite tikslus, paremtus darbuotojų stiprybėmis

Kiekvienas darbuotojas įmonėje turi savo stipriąsias savybes. Atraskite perspektyvių darbuotojų savybes, kurios reikalingos sėkmingam jų vadovavimui ir kartu jas aptarkite. Jei įmonės vizija sutampa su perspektyvaus darbuotojo siekiais, parenkite karjeros planą, apimantį pamatuojamus tikslus, vedančius link vadovo pareigų.

9. Skatinkite asmeninį perspektyvių darbuotojų augimą

Įmonės vadovas turėtų rodyti pavyzdį, kaip būti lyderiu, o ne tik vadovauti. Darbuotojai renkasi lyderį, kuris juos lydi link asmeninio tobulėjimo, o ne vadovauja kasdienių pareigų atlikime. Tai reiškia, kad derėtų žvelgti plačiau į visas darbuotojų pozicijas, nustatant augimo kryptis ir skatinant šį augimą teisinga kryptimi.

 

Šaltinis: forbes.com