NUO ATRANKOS IKI DARBO REZULTATŲ

Nuo atrankos iki darbo rezultatu

Konkurencingos darbo rinkos diktuoja tendenciją, jog vadovams vis sunkiau surasti naujus talentingus darbuotojus, gebančius sparčiai įsitraukti į įmonės veiklą ir siekti rezultatų.

Kompleksinis „Emblick“ darbuotojų atrankos ir įvedimo paslaugų paketas skirtas išspręsti šią problemą. Mes atrinksime Jums tinkamiausius darbuotojus ir užtikrinsime, kad jie kuo greičiau savo žiniomis ir įgūdžiais prilygtų, ir gal net pralenktų, tos srities senbuvius organizacijoje.

Atrankų ir kompetencijų centras „Emblick“ jau yra sukaupęs patirties dirbant su šių sričių personalu:

Pardavimai

Medicina

Inžinerija

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Rinkodara ir komunikacija

Valdymas

Administravimas

Aviacija

Finansai

Transportas ir logistika

Gamybos vadovai, meistrai

Klientų aptarnavimas

Darbuotojų atrankų ir įvedimo proceso etapai:

 1. naujų darbuotojų paieška ir atranka;
 2. naujokų įvedimo ir apmokymo proceso sukūrimas bei įgyvendinimas Jūsų organizacijoje;
 3. organizacijos atstovo apmokymas savarankiškai sudaryti bei vykdyti naujokų įvedimą organizacijoje.

I. NAUJŲ DARBUOTOJŲ PAIEŠKA IR ATRANKA:

Poreikio identifikavimas ir organizacijos pažinimas

Skelbimo parengimas ir platinimas

Aktyvi kandidatų paieška/ „headhunting“

Pirminių atrankos pokalbių vykdymas

Atgalinis ryšys

Atgalinis ryšys klientui apie atliktus paieškos ir atrankos veiksmus bei tarpinius atrankos rezultatus

Susitikimų organizavimas ir dalyvavimas

Rekomenduojamų kandidatų susitikimų su klientais organizavimas ir dalyvavimas juose

Rekomendacijų surinkimas

Rekomendacijų apie kandidatus surinkimas

Atgalinis ryšys

Atgalinis ryšys atrankoje dalyvavusiems kandidatams

Mes prisiimame atsakomybę ir įsipareigojame:

 • įsigilinti į Jūsų organizacijos specifiką
 • atrinkti ir pateikti tinkamiausius kandidatus ne tik pagal kandidato profesines žinias ir įgūdžius,
  tačiau ir atsižvelgiant į jo tinkamumą Jūsų kompanijos kultūrai
 • sudominti kandidatus būtent Jūsų organizacija ir Jūsų turima pozicija

Iš Jūsų tikimės:

 • atvirumo dalinantis informacija apie Jūsų verslo bei atviros pozicijos specifiką

II. NAUJOKŲ ĮVEDIMO IR APMOKYMO PROCESO KŪRIMAS BEI ĮGYVENDINIMAS:

Naujokų mokymo plano sudarymas

Detalus aprašas, ko, kada ir kaip mokysis naujas darbuotojas

Mokomosios medžiagos parengimas

Visų priemonių naudojamų naujų darbuotojų mokymų metu parengimas

Žinių tikrinimo testų parengimas

Mentorystės programos parengimas

Mentorių su naujokais darbo principų sudarymas

Mentorių paruošimas

Specialus mokymas skirtas suprasti mentoriaus vaidmenį organizacijoje bei tęstinis darbas siekiant efektyvių rezultatų įvedant naujokus

Mes prisiimame atsakomybę ir įsipareigojame:

 • pateikti efektyviausius naujokų įvedimo metodus
 • pasirinktus metodus bei įrankius adaptuoti atsižvelgiant į Jūsų įmonės poreikius
 • paruošti Jūsų darbuotojus (mentorius) apmokyti naujokus
 • suplanuoti bei organizuoti nuoseklų naujų darbuotojų įvedimo procesą Jūsų įmonėje

Iš Jūsų tikimės:

 • atvirumo dalinantis naujokų įvedimui reikiama informacija
 • įsitraukimo, ruošiant ir įgyvendinant naujokų įvedimo veiksmus

III. ORGANIZACIJOS ATSTOVO APMOKYMAS SAVARANKIŠKAI SUDARYTI IR ĮGYVENDINTI NAUJOKŲ ĮVEDIMĄ ORGANIZACIJOJE:

Mokomosios medžiagos parengimas

Įmonės darbuotojo paruošimas

Mes prisiimame atsakomybę ir įsipareigojame:

 • tinkamai paruošti Jūsų organizacijos darbuotoją savarankiškai ir efektyviai sudaryti ir įgyvendinti būsimas naujokų įvedimo programas
 • suteikti darbuotojui reikiamas konsultacijas būsimų naujokų įvedimo programų metu

Iš Jūsų tikimės:

 • nuoširdaus noro turėti efektyvų naujokų įvedimo procesą
 • drąsos tikslintis ir klausti susidūrus su neaiškumais

TURI KLAUSIMŲ?

Vardas, Pavardė *

Įmonė

El. Paštas *

Telefonas

Žinutė

Mes su Jumis susisieksime per artimiausias 24 valandas.


Sutinku, kad šioje užklausų formoje pateikti mano asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, aprašytais Privatumo politikoje.

„Atrankos procesas buvo panašus į kitų Lietuvos įmonių, tačiau išsiskyrė tuo, kad atrankos metu buvo praeinami testai. Kol kas ne daug įmonių tai daro Lietuvoje. Įvedimas mano nuomone buvo labai detalus ir dėl to jis kartais atrodydavo kiek per ilgas – norėjosi viską pagreitinti. Tačiau tai suteikė stiprų pasitikėjimą savimi, kai pradėjau bendrauti su klientais ir mano išmoktų žinių pakako daugelyje aspektų.“

Linas Klinauskas
FL Technics

„Aviacija – tai specifinė sritis ir rinka – jai reikia papildomo ugdymo. Šioje srityje yra labai daug informacijos, kurią turi ne tik išmanyti, bet ir suvokti. Taigi, šių trijų mėnesių nuoseklaus įvedimo dėka, informacija buvo suteikiama palaipsniui ir geriau įsisavinama.“

Paulius Kazakauskas
FL Technics

„Pati atranka į darbą tikrai skyrėsi nuo anksčiau turėtų. Visas procesas buvo labai profesionalus ir aiškus. Būtent toks, koks mano manymu ir turėtų būti. Tokio įvedimo dar niekur neturėjau. Nuo pat pirmų dienų buvo duotas labai detalus ir aiškus planas, kuriame buvo nurodyta, kada ir ką reikia padaryti. Labai patiko, kad nuo pat pirmos dienos buvo paruošta darbo vieta ir visos priemonės. Neteko klaidžioti ir ieškoti, kur pasiimti kompiuterį, telefoną.“

Carlos Brebbia
FL Technics

„Įvedimo į darbą procesas buvo sklandus ir leido greitai perprasti procesus ir greičiau pradėti dirbti savo tiesioginį darbą. Produktas su kuriuo dirbsiu buvo detaliai pristatytas, plačiau pažinau aviacijos pasaulį ir taip pat geriau įsisavinau įmonės struktūra. Įvedimo procesas suteikė galimybę gerai susipažinti su darbine aplinka ir įsilieti į kolektyvą.“

Paulius Jakubėnas
BAA Training

„Įvedimo procesas buvo labai gerai sustyguotas ir intensyvus. Dažnai atėjus į naujas įmones, įvedimo procesas apsiriboja skyriaus veiklų pristatymu ir bendrinės prezentacijos parodymu. Šiuo atveju viskas vyko labai palaipsniui – pirmiausiai, kompetencijų sustiprinimas Hunters Sales Academy, vėliau, intensyvus individualus kelių savaičių darbas su produkto vadovu, dirbant prie produkto išmanymo, galiausiai darbas su „leadais“ ir realiomis situacijomis. Tarpiniai egzaminai leido greičiau įsisavinti žinias. Kai pilnai perėjau į verslo klientų skyrių, gavau padaryti rinkos analizę, kuri supažindina su realia rinkos aplinka. Toks intensyvus įvedimo planas labai reikalingas greičiau įsivažiuoti į darbus, nes atėjus iš kitos srities ir neturint intensyvių mokymų – tai galėtų užtrukti ir pusmetį.“

Audrius Kamarauskas
BAA Training